Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Technical due diligence

Technical due diligence eesmärk on põhjalikult hinnata ja analüüsida kinnisvara ning selle tehnilisi aspekte. Auditi käigus uuritakse üksikasjalikult ehitise seisundit, konstruktsioone, elektripaigaldisi ja tehnosüsteeme ning ehitise dokumentatsiooni. Lisaks kontrollitakse hoone vastavust kehtivatele standarditele ja nõuetele, mis on seotud hoone kasutusotstarbega.

Auditi tulemusel antakse ostjale nimekiri vajalikest remonttöödest ning nende kriitilisusest koos eeldatava maksumusega.

Kinnisvara ostueelse auditi läbiviimine on oluline samm enne kinnisvara soetamist aitamaks tuvastada potentsiaalseid riske või kulusid, mis võivad mõjutada vara väärtust või kasutuskõlblikkust. Auditi tulemused aitavad ostjal teha informeeritud otsuseid, hinnata vara väärtust, riskitasemeid ja võimalikke kulutusi tulevikuks. See tagab tehingu läbipaistvuse ning aitab vältida ootamatuid probleeme ja ohtusid seotud kinnisvaraga.