Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Ostueelne ehitise ülevaatus

Enne elu-, äri-, või tööstushoone ostu, on otstarbekas ostetavale kinnisvarale tellida pädevalt insenrilt ostueelne ekspertiis, mis vähendab ostuga kaasnevaid riske. Ostueelne ekspertiis aitab veenduda, et ehitise tegelik seisukord vastab müügi kirjeldustele.

Ostueelne ehitise ekspertiis sisaldab nii hoone dokumentatsiooni kontrolli kui ka konstruktsioonide, elektripaigaldiste ning tehnoseadmete ülevaatust. Vajadusel hindame ka eelseisvate ehitustööde mahtu ja maksumust.