Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Muudatusprojektid

Kui ehitusloa saanud ehitise tehnilised näitajad, arhitektuursed vaated ja hoone plaaniline lahendus erinevad ehitusloa saanud projektist, on vaja ehitisele koostada tegelikku seisukorda kirjeldav muudatusprojekt. Samuti on muudatusprojekt vajalik kui ehitamise käigus tekib vajadus ehitise kasutamise otstarvet muuta. Muudatusprojektis esitatakse ülevaatlikult muudatused, mis erinevad ehitusloa saanud projektist ning nende kohta koostatakse muudatusi kirjeldavad joonised ning seletuskiri. 

Muudatusprojekti koostatakse vastavalt  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusele nr 97  „Nõuded ehitusprojektile“.