Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Elektripaigaldise audit

Uutele hoonetele on kasutusloa saamiseks vajalik teha seadmeohutuse tõendamiseks elektripaigaldise audit. Elektripaigaldise audit on vajalik samadel kaalutlustel ka uue elektrisüsteemi kasutusele võtmisel. Sõltuvalt elektripaigaldise liigist ja vanusest on teatud perioodi möödudes vajalik hoonetele teha korralisi või erakorralisi auditeid. 

Elektripaigaldise auditis hinnatakse elektripaigaldise olukorda, tutvutakse dokumentatsiooniga ning viiakse vajadusel läbi täiendavaid kontrollmõõtmisi, mille tulemusena otsitakse kinnitust elektrisüsteemi ohutusest.

Korraline audit on perioodiline (st kontroll tuleb süsteemselt kindla perioodi järel uuesti teha) ning on kohustuslik kõikides elektripaigaldistes va eramajad, korterid, suvilad ning väikeehitised, mida ei kasutata majanduslikul otstarbel.

Korralise elektripaigaldise auditi tähtajad ja sagedus elektripaigaldisele, mis on ehitatud peale 2000. aastat:

  • esimese liigi elektripaigaldises kord viie aasta jooksul;
  • teise liigi elektripaigaldises kord kümne aasta jooksul;
  • kolmanda liigi elektripaigaldistes kord viieteistkümne aasta jooksul. 

Korralise elektripaigaldise auditi tähtajad ja sagedus elektripaigalidsele, mis on ehitatud või ümberehitatud enne 2000. aastat:

  • esimese liigi elektripaigaldises kord kolme aasta jooksul;
  • teise liigi elektripaigaldises kord viie aasta jooksul;
  • kolmanda liigi elektripaigaldises kord kümne aasta jooksul.

Elektripaigaldise hindamisel lähtutakse määrusest Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele.