Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Kasutusloa taotlemine

Kasutusluba on kohaliku omavalitsuse kinnitus, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitusloa taotlemisel esitatud projektile ning on ohutu ja seda võib kasutada selleks ettenähtud otstarbel. Iga ehitusluba peab seadusest tulenevalt lõppema kasutusloaga (ehitusteatis kasutusteatisega). Kasutusluba on vajalik eelkõige kasutusohutuse tõendamiseks ja -tagamiseks. Kasutusloa puudumine võib omanikule tähendada ootamatuid takistusi ning kulusid.

Pankade ja kindlustusandjate tüüptingimustest tueleneb kasutusloa nõue kuivõrd objekt peab vastama täpselt Ehitisregistri andmetele. Seega pangapoolse finantseeringuga kinnisvara soetamise ning kinnisvara kindlustamise tüüptingimusena on ehitise tegelikule seisukorrale vastava kasutusloa või -teatise olemasolu. Kasutusloa puudumisel võib ehitusvigadest tingitud kahju põhjustada hüvitisest ilmajäämist. Kasutusloa puudumise ilmnemine võib otseselt vähendada kinnisvara väärtust ning takistada juba toimuvat müügiprotsessi.