Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Ehitustehniline konsultatsioon

Ehitustehniline konsultatsioon koosneb ehitise visuaalsest ülevaatusest ning nõustamisest. Nõustamise käigus antakse ülevaade ehitise seisukorrast, võimalikest kahjustustest ning esitatakse soovitused ja lahenduste alterntiivid edasisteks tegevusteks. Majaehitust planeerides aitab ehitustehniline konsultatsioon kaardistada vajamineva dokumentatsiooni ning leida kliendi vajadustele vastavad optimaalsed ehitustehnilised lahendused.