Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Ehitusjärgne kontrollmõõdistus

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus viiakse läbi peale ehitusobjekti valmimist ning loob omavalitsusele tõendatud kinnituse, et ehitustööd on koostatud vastavalt projektile ja ühtlasi ehitusloale või -teatisele. Ehitusjärgse kontrollmõõdistuse käigus mõõdistatakse ning koostatakse plaan, millel kajastatakse kinnistul paikneva ehitise(te):

  • nurgapunktide koordinaadid;
  • hoone laius;
  • hoone pikkus;
  • hoone absoluutkõrgused;
  • piirdeaiad;
  • ehitusalane pind;
  • hoonega seotud tehnovõrgud;
  • kõrghaljastus;
  • teed;
  • platsid.

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus on regulatiivselt nõutud dokument kasutusloa taotlemisel.