Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Projekteerimine / projekteerimise juhtimine

Meie eesmärk on tagada Tellijale nõuetekohane projektdokumentatsioon. Tegutseme järgides seadusandlust, normdokumente ja lähteülesannet. Tagame professionaalse ja asjatundliku lõpptulemuse.

HOONETE JA RAJATISTE PROJEKTEERIMINE

Peaprojekteerimine sisaldab kõiki projekteerimise osasid:

 • Arhitektuur
 • Konstruktsioonid
 • Küte ja ventilatsioon
 • Vesi ja kanalisatsioon
 • Jahutus 
 • Elektrivarustus (nõrk- ja tugevvool)
 • Energiamärgis
 • Välisvõrgud
 • Gaasivarustus
 • Tuleohutus
 • Teed ja platsid

s.h spordirajatised, alajaamad

TEEDE JA RAJATISTE PROJEKTEERIMINE

Projekteerimise protsessi käigus kogume vajalikud lähteandmed, teostame olulised uuringud, analüüsime andmeid ning koostame funktsionaalsed, otstarbekad ja hästi läbi mõeldud lahendused. Selle tulemusena on ekspluateerimine ja ehitamine võimalikult keskkonnasõbralikud ning Tellija ja kasutaja vajadustele vastavad.

Antud valdkonnas teostame järgmisi põhilisi projekteerimistöid:

 • Teede ja tänavate projekteerimine
 • Sildade, viaduktide ja tunnelite projekteerimine
 • Jalg- ja jalgrattateede projekteerimine
 • Parklate ja platside projekteerimine
 • Parklate ja platside projekteerimine
 • Vee-, kanalisatsiooni- ning sadeveetrasside projekteerimine

 

LISATEGEVUSVALDKONNAD

 • ehitusalane nõustamine, s.h. ehituspakkumustele hinnangu andmine;
 • ehituseelarvestamine;
 • ehitusprojektide ekspertiiside tegemine.