Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Saku spordikeskuse ehitustööde OJV
Teostatud teenus: üldehitus
Periood: 10.2018 - 11.2019
Hankija: Saku Vallavalitsus