Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 24,1-29,6 Juuliku liiklussõlme ehituse OJV
Teostatud teenus: infraehitus
Periood: 04.2016 - 10.2017
Hankija: Transpordiamet