Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Ehitusjärelvalve
Projektide ekspertiisid

Oleme abiks nii üldehituslike-, eriosade- (küte, ventilatsioon, vesi, kanal, elekter jms), sildade-, viaduktide- ning teede- ja rajatiste ehitusprojektide ekspertiiside teostamisel.

Ekspertiisi teostamisel pööratakse tähelepanu järgnevale:

  • Projekti vastavus Tellija poolsele lähteülesandele
  • Projekti kooskõlalisus kehtivate normide, standardite ja seadusandlusega
  • Projektlahenduse optimaalsusele ja otstarbekusele
  • Projektlahenduse funktsionaalsusele