Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Teede ja rajatiste projekteerimine

Projekteerimise protsessi käigus kogume vajalikud lähteandmed, teostame olulised uuringud, analüüsime andmeid ning koostame funktsionaalsed, otstarbekad ja hästi läbi mõeldud lahendused. Selle tulemusena on ekspluateerimine ja ehitamine võimalikult keskkonnasõbralikud ning Tellija ja kasutaja vajadustele vastavad.

Antud valdkonnas teostame järgmisi põhilisi projekteerimistöid:

  • Teede ja tänavate projekteerimine
  • Sildade, viaduktide ja tunnelite projekteerimine
  • Jalg- ja jalgrattateede projekteerimine
  • Parklate ja platside projekteerimine
  • Parklate ja platside projekteerimineVee-, kanalisatsiooni- ning sadeveetrasside projekteerimine