Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Keila jõe reoveekogumisala FIDIC ja OJV
Teostatud teenus: rajatis
Periood: 09.2018 - 09.2021
Hankija: Saku Maja AS