Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Üldehituslikud mõõdistused

KANDEVÕIME MÕÕDISTUSED

Kandevõime mõõdistamiseks on P.P. Labor OÜ kasutuses Inspector-3 ning Penetromeeter. Mõõtmistöö tulemuseks on ehitatud aluste (vundamendid, põrandaplaadid, teed, platsid, sillutised, tagasitäited jms) kandevõime ning tihendusteguri parameetrid.

TERMOGRAAFILISED UURINGUD

Teostame soojuspildistamist FLIR termokaameratega. Hindame hoone välispiirete soojustehnilist toimivust, et tuvastada võimalikud sooja/külma lekked ning mõningatel eeldustel ka niiskus- ja hallituskahjustused. Soojuspildistamist teostame ka asfalteerimistöödel. 

HOONETE MÕÕDISTAMINE JA MÕÕDISTUSPROJEKTID

Hoonete mõõdistus ehk inventariseerimine on hoone parameetrite hetke situatsiooni kajastav projekt. Mõõdistusprojekt sisaldab hoone korruseplaane, vaateid, lõikeid, eplikatsioone, tehniliste näitajate tabelit ja seletuskirja. Mõõdistusprojekt on üheks aluseks ehitise kandmisel Ehitisregistrisse (kasutusloa taotlemine).

Hoone mõõdistamist soovitame tellida kui:

  • hoone on vaja lisada Ehitisregistrisse;
  • hoonet planeeritakse projekteerida ümber;
  • erinevused ehitusprojekti ja tegeliku lahendusega;
  • ruumi rentimiseks vajalikud pindalad ja mõõtmed;
  • hoonel puuduvad digitaalsed plaanid (digitaliseerimine). 

TEHNOSÜSTEEMIDE TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE

Tehnosüsteemide teostusjoonis on valmis ehitatud vee-, kanalisatsiooni-, kütte- või ventilatsioonisüsteemide hetkeolukorda kajastav joonis. 

VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE SURVEKATSETUSED

Ventilatsioonisüsteemide survekatsetustega määrame õhukanalite tihedust. Õhukanalite tihedust kontrollitakse rõhukatsetega, mõõtes lekkeõhu hulka vastavalt kanali välispindala kohta. Esinevad lekked võivad olla põhjustatud valest paigaldusest või õhukanalite ehitus- ja koostekvaliteedist.

Lekete tagajärjel võivad kaasneda negatiivsed tagajärjed:

  • müra;
  • ventilatsiooniseadme tõhususe vähenemine;
  • seadme elektritarbimise kasv;
  • lõhnade levimine;
  • ohud tulekahjude korral.

Õhukanalite tihedust kontrollitakse kogu süsteemi ulatuses, kuid vajadusel teostatakse survekatsetusi ka pisteliselt. Meie katselabor teostab täppis õhulekkemõõtmisi kalibreeritud seadmega Wöhler DP 700 (testotsa ühendus Ø100 mm).