Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Üldehituslikud mõõdistused

KANDEVÕIME MÕÕDISTUSED

Kandevõime mõõdistamiseks on P.P. Labor OÜ’l kasutusel Inspector-3 ning Penetromeeter. Mõõtmistöö tulemuseks on ehitatud aluste (vundamendid, põrandaplaadid, teed, platsid, sillutised, tagasitäited jms) kandevõime ning tihendusteguri parameetrid.

TERMOGRAAFILISED UURINGUD

Teostame soojuspildistamist FLIR termokaameratega. Eesmärk on hinnata hoone välispiirete soojustehnilist toimivust, tuvastada võimalikud sooja/külma lekked ning mõningatel eeldustel ka niiskus-ja hallituskahjustused.

HOONETE MÕÕDISTAMINE JA MÕÕDISTUSPROJEKT

Valmis hoonete parameetrite hetke seisukorda kajastav projekt. Mõõdistusprojekt sisaldab hoone korruseplaane, vaateid, lõikeid, tehniliste näitajate tabelit ja seletuskirja. Mõõdistusprojekt on üheks aluseks ehitise kandmisel Ehitisregistrisse.