Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Väikesemahulised ehitusprojektid

EHITUSPROJEKTID

Koostame ehitusprojekte väikeehitistele, mida saab kasutada ehitusloa taotlemisel hoone renoveerimiseks või rekonstrueerimiseks. Projektide koostamise eesmärgiks on suurendada hoone energiatõhusust ja saavutada parem sisekliima ning seeläbi vähendada energiakulusid.

Meie poolt koostatud projekte saab kasutada ka Kredexi rekonstrueerimistoetuse taotlemisel. Oleme koostööd teinud nii eraisikute kui ka korteriühistute ja kohalike omavalitsustega. Tehtud tööde hulka kuuluvad muuhulgas kütte-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsiooni projektid.