Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Sisekliima mõõtmised

VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE MÕÕDISTAMINE

Ventilatsioonisüsteemide mõõdistamine ja reguleerimine vastavalt normidele, tagab hoones sobiliku sisekliima ning suurendab energiasäästu ning küttesüsteemi kasutegurit. Halvasti seadistatud ventilatsioon võib olla kahjulik inimeste tervisele, kui ka hoone elementidele ning sobimatust sisekliimast tingitud kahjud võivad osutuda ulatuslikeks.

MÜRATASEME MÕÕDISTAMINE

P.P. Labori tehnikute eesmärk on saada kinnitust, milline täpselt on müratase konkreetsel töö- ja õppekohal või siis elu- ja puhkeruumis. Mõõtetulemuste alusel on võimalik hinnata kontrolltsoonis mürataseme vastavust projektile ning kehtivatele tehnilistele kirjeldustele.

SISEÕHU KVALITEEDI MÕÕDISTUSED

Kuna inimesed veedavad oma ajast ca 80% siseruumides siis ruumi siseõhk on äärmiselt oluline.

Ruumide siseõhk mõjutab otseselt tervist ning töö/õppimisvõimet. Õhk, olgugi, et esmapilgul puhas (nii visuaalselt kui ka tunnetades), võib aga olla tervistkahjustav. On soovitatav aeg-ajalt kontrollida ruumide õhukvaliteeti (k.a. renoveeritud hoonetel, kus on rajatud kaasaegne ventilatsioonisüsteem ja kindlasti ka renoveerimata hoonetele, et saada vajalik sisend projekteerimistöödeks).

P.P. Labor teeb selgeks siseruumi õhukvaliteedi jälgides õhukvaliteeti eluruumides, koolides, büroohoonetes, kasvuhoonetes, tehastes, hotellides ja haiglates. Eeskätt monitoorime õhus olevat süsinikdioksiidi (CO2), niiskust ning temperatuuri.

Oluline on mõõdistus pikema perioodi vältel, et oleks jälgitav mingi kindla ruumi kasutustsükkel ning selle aja jooksul fikseerida õhukvaliteedi näitajad. Näiteks koolis, õppepäev ühes ruumis – kuidas muutub ruumi õhukvaliteet päeva jooksul (klass on olnu öö läbi tühi, klass täitub õpilastega, tühjeneb vahetunniks, täitub uuesti jne).