Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Sisekliima mõõtmised

VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE MÕÕDISTAMINE

Ventilatsioonisüsteemide mõõdistamine ja reguleerimine vastavalt normidele, tagab hoones sobiliku sisekliima ning suurendab energiasäästu ning küttesüsteemi kasutegurit. Halvasti seadistatud ventilatsioon võib olla kahjulik inimeste tervisele, kui ka hoone elementidele ning sobimatust sisekliimast tingitud kahjud võivad osutuda ulatuslikeks.

MÜRATASEME MÕÕDISTAMINE

P.P. Labori tehnikute eesmärk on saada kinnitust, milline täpselt on müratase konkreetsel töö- ja õppekohal või siis elu- ja puhkeruumis. Mõõtetulemuste alusel on võimalik hinnata kontrolltsoonis mürataseme vastavust projektile ning kehtivatele tehnilistele kirjeldustele.