Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Saue linna Sotsiaalmaja mõõdistusprojekt
Teostatud teenus: Hoone mõõdistusprojekt
Periood: 02.2022
Hankija: Megaron-E AS