Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Projekteerimine
Meeskond

Juhtkond

Janek Paavel
juhatuse liige
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

Administratsioon

Miina Pisa
hankejuht
Mairika Anvelt
juhiabi
Kristel Ratassepp
raamatupidaja

Projekteerimine

Katrin Viirlik
ehitusinsener
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7
Muinsuskaitse spetsialist
Kärolin Heilo-Leppik
projektijuht
Karro Haav
projektijuht/ehituskonstruktsioonide tehnik
Jevgeni Mihhailov
ehituskonstruktsioonide projekteerija
Anna Paavel
arhitekt
diplomeeritud arhitekt, tase7
Anett Griffel
projektijuht/arhitekt
diplomeeritud arhitekt, tase7
Vilve Enno
arhitekt
Volitatud arhitekt, tase 7
Kati Areda
arhitekt
Gerda Suzann Seeblum
arhitekt
Julia Malevich
kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse projekteerija
Kristina Kharkovska
veevarustuse- ja kanalisatsiooniprojekteerija
Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7
Saimon Sepp
mõõtetehnik/joonestaja
Aleksandr Koltsov
elektriinsener
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7