Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Projekt
Meeskond

Juhtkond

Kalev Pikaru
juhatuse liige
Volitatud ehitusinsener, tase 8
Mait Tael
juhatuse liige
Volitatud ehitusinsener, tase 8
Marten Pikaru
juhatuse liige
Volitatud ehitusinsener, tase 8

Administratsioon

Miina Pisa
hankejuht
Kristel Ratassepp
raamatupidaja

Projekteerimine

Janek Paavel
projekteerimise valdkonna juht
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7
Kerta Kõiv
VK projekteerimise osakonna juht
Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8
Kärolin Heilo-Leppik
projektijuht
Karro Haav
projektijuht/ehituskonstruktsioonide tehnik
Anett Griffel
projektijuht/arhitekt
diplomeeritud arhitekt, tase7
Julia Malevich
kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse projekteerija
Kristina Kharkovska
veevarustuse- ja kanalisatsiooniprojekteerija
Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7
Anna Paavel
arhitekt
diplomeeritud arhitekt, tase7
Vilve Enno
arhitekt
Volitatud arhitekt, tase 7
Kati Areda
arhitekt
Linda Mai Vahtra
abiinsener/projekteerija
Gerda Suzann Seeblum
tehnik-joonestaja