Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Tehnosüsteemide mõõdistamine

VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE MÕÕTMINE

Ventilatsiooni mõõdistamine ja reguleerimine vastavalt normidele, tagab hoones sobiliku sisekliima ning suurendab energiasäästu ning küttesüsteemi kasutegurit. Halvasti seadistatud ventilatsioon võib olla kahjuks inimeste tervisele kui ka hoone elementidele ning sobimatust sisekliimast tingitud kahjud võivad osutuda ulatuslikeks.

MÜRATASEME MÕÕTMINE

Eesmärk on saada kinnitust, milline täpselt on müratase konkreetsel töö- ja õppekohal või siis elu- ja puhkeruumis. Mõõtetulemuste alusel on võimalik hinnata kontrolltsoonis mürataseme vastavust projektile ning kehtivatele tehnilistele kirjeldustele.

TEHNOSÜSTEEMIDE MÕÕDISTAMINE JA MÕÕDISTUSPROJEKT

Valmis hoonete parameetrite hetke seisukorda kajastav projekt. Mõõdistusprojekt sisaldab hoone korruseplaane, vaateid, lõikeid, tehniliste näitajate tabelit ja seletuskirja. Mõõdistusprojekt on üheks aluseks ehitise kandmisel Ehitisregistrisse.

 

P.P. Projekt OÜ Katselabori kliendilt saadud informatsiooni on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kolmandale osapoolele, v.a. seadusest tulenevatel juhtudel ja SA-le Eesti Akrediteerimiskeskus