Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Teehoiualane katselabor/mõõdistamine

KANDEVÕIME MÕÕDISTUSED

Kandevõime mõõdistamiseks on P.P. Labor OÜ’l kasutusel Inspector-3 ning Penetromeeter. Mõõtmistöö tulemuseks on ehitatud aluste (vundamendid, põrandaplaadid, teed, platsid, sillutised, tagasitäited jms) kandevõime ning tihendusteguri parameetrid.

TERMOGRAAFILISED UURINGUD

Teostame soojuspildistamist FLIR termokaameratega s.h. asfalteerimistöödel.

 

P.P. Projekt OÜ Katselabori kliendilt saadud informatsiooni on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kolmandale osapoolele, v.a. seadusest tulenevatel juhtudel ja SA-le Eesti Akrediteerimiskeskus.