Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Mõõdistused

HOONETE MÕÕDISTAMINE JA MÕÕDISTUSPROJEKTID

Olemasolevate hoonete sisse mõõdistamine, ehituse käigus sisse viidud muudatuste kaardistamine ja projektile kandmine ning seadustamine.

VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE MÕÕTMINE

Eesmärk on kontrollida, kas ventilatsioonisüsteem on ehitatud ning häälestatud vastavalt projektile, nõuetele ning seadusandlusele (kas õhuhulgad vastavad jne).

MÜRATASEME MÕÕTMINE

Eesmärk on teada saada, milline on müratase töö- ja õppekohal või siis elu- ja puhkeruumis. Kas müratase vastab projektile ning tänapäeva normatiividele.

KANDEVÕIME MÕÕDISTUSED

Kandevõime mõõdistusi teostame järgmiste seadmetega: Inspector-3 ning Penetromeeter. Eesmärk on selgeks teha, mis on valmistatud aluste (vundamendid, põrandaplaadid, teed, platsid, sillutised, tagasitäited jms) kandevõime ning tihendustegur.

TERMOGRAAFILISED MÕÕDISTUSED

Teostame pildistamist Termokaamera Flir E 30, S/N 49201031. Eesmärk on selgeks teha piirde olukord, tuvastada võimalikud sooja/külma lekked.

PINDADE TASAPINNALISUSE MÕÕDISTUSED

Teekatete tasasuse (kalde) mõõtmisel kasutame latti TM-2; 2009.
Üldehituses (seinad, põrandad, laed jms) kasutame täispikkuses digitaalset kaldemõõdik ut KM-3 (RYLi latt). Eesmärk on selgitada pindade tasapinnalisus ning vastavus normidele.

MUUD MÕÕDISTUSED

  1. Pindade niiskussisalduse mõõdistus – materjalide niiskusemõõtja T650 – TROTEC, 2011;
  2. värvikihtide paksuse mõõdistus – värvikihi paksuse mõõtja Extech, CG204, NO12059462

 

P.P. Projekt OÜ Katselabori kliendilt saadud informatsiooni on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kolmandale osapoolele, v.a. seadusest tulenevatel juhtudel ja SA-le Eesti Akrediteerimiskeskus.

 

Küsi pakkumist projekt@ppe.ee