P.P. Ehitusjärelevalve

Omanikujärelevalve ja ehitusalane konsultatsioon
Projektijuhtimine
Projektide ekspertiisid
Teede ja rajatiste projekteerimine

Mine lehele

P.P. Projekt

Projekteerimine / projekteerimise juhtimine
Ehitise audit
Mõõdistused
Tehnilised ekspertiisid

Mine lehele

P.P. Labor

Tehnosüsteemide mõõdistamine
Teehoiualane katselabor/mõõdistamine
Üldehituslikud mõõdistused

Mine lehele