P.P. Ehitusjärelevalve

Omanikujärelevalve ja ehitusalane konsultatsioon
Projektijuhtimine
Projektide ekspertiisid
Teede ja rajatiste projekteerimine

Mine lehele

P.P. Projekt

Projekteerimine / projekteerimise juhtimine
Ehitise audit
Tehnilised ekspertiisid

Mine lehele

P.P. Labor

Sisekliima mõõtmised
Üldehituslikud mõõdistused
Mõõdistusprojektide teostamine
Teostusjooniste koostamine
Väikesemahuliste ehitusprojektide tegemine

Mine lehele