Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Artikkel

P.P. Projekti juhtkond loob ettevõttes keskkonda, kus ka ise tahaksid töötada

P.P. Projekti eesotsas on alates 2021. aasta kevadest kaks ettevõtlikku ja mõnusas sünergias töötavat juhatuse liiget, Peeter Piirsalu ja Erko Teepere. Mehed alustasid aastase vahega tööd P.P. Ehitusjärelevalves projektijuhtidena – Peeter 2011 ja Erko 2012. aastal ja peagi asusid nad sama ettevõtet juba juhatuse liikmetena arendama (Erko 2015 ja Peeter 2018). Nüüd on nad tandemina vedamas ettevõtte grupi, P.P. Eesti, vankrit järelevalve ja projekteerimise valdkonnas.

P.P. Projekti tegevusvaldkonnast saab aimu juba nimestki. Juhtkonna tasandil tegeletakse süsteemide muutmise ja uuendamise ning meeskonna arendamisega. See loob väga head võimalused inimestele oma positsiooni arendamisel kaasa lüüa.

Töötajate heaolu on võetud südameasjaks, sest vaid nii sünnivad efektiivselt toimivad ja rahulolevad meeskonnad, kellega ühiselt uusi ja põnevaid projekte ette võtta. “Ettevõttes kõige tähtsamalt kohal on töötaja. Ettevõte on ühtne ja valmis kriitilistel hetkedel üheskoos panustama. Iga töötaja jaoks tuleb olemas olla,” jagab juhtkonna väärtusi Erko. Justkui ühest suust ütlevad mõlemad mehed, et olulisel kohal on teiste kolleegide austamine. “Meil on väga kirju seltskond. Igaüks on isemoodi, aga kedagi kellegi teise vastu ümber ei vahetaks.” räägib Erko mitmekesisest ja põnevast meeskonnast.

Meeskonnas on au sees ühisüritused ning koos püütakse midagi toredat ette võtta iga kahe kuu tagant. Koos on harrastatud nii bowlingut, minigolfi, vibulaskmist, kui käidud ka huvitavate ja omanäoliste objektidega tutvumas, viimasel ajal näiteks Tallinna Linnahallis ja Patarei vanglas. Osaletakse ka koolitustel ja mõistagi on kahel korral aastas suuremad üritused suve- ja talvepäevade näol, kus osaleb terve P.P. Eesti kollektiiv oma 50 töötajaga. Taolised aktiivsed üritused meeldivad ka meeskonnale, kuna see liidab neid ja loob ühtsustunnet. Kahjuks on seda toredat traditsiooni viimasel ajal takistanud ülemaailmne pandeemia.

P.P. Projekti suureks tugevuseks ja eeliseks on integreeritud meeskond ja keskkond, kuna ühes majas asuvad nii projekteerijad, omanikujärelevalve insenerid kui labori valdkonna inimesed. Peetri hinnangul on see väärtus omaette: “Know-how on kõik oma majas olemas. Inimesed saavad omavahel konsulteerida ja infot vahetada. See keskkond loob sünergiat.” Ka Erko usub, et see keskkond panustab inimeste töösse märkimisväärselt: “Tuge on töötajatel kõvasti omavahel suheldes ja ei pea hakkama ise jalgratast leiutama.” Projekteerimise poole pealt tegeletakse peamiselt üldehitusliku projekteerimise ning teede, slidade, viaduktide ja tänavate projekteerimisega. Muuhulgas on projekteeritud nii koole, sotsiaalkeskusi, kaubanduskeskusi, laohooneid, korterelamuid, teid, sildu ja viadukte.

Üks harukontor on Tartus, kus töötab 4 inimest, lisaks on töötajad Pärnus ja Hiiumaal. Ettevõttes on loodud võimalused ka kaugtööks. Iseseisva töö ja oma aja planeerimise võimalust toonitavad nii Tartus töötav järelevalve insener Jaan Rooma, kui Tallinnas tegutsev Märt Kruus.

Ettevõttes saab ennast teostada, arendada ja tõsta oma taset. Isiksusena ollakse meeskonnas respekteeritud ja märgatud. Peetakse oluliseks nii inimeste väärtustamist, vastutuse võtmist, koos lahenduste otsimist, ausust kui ka kokkulepetest kinni pidamist. “Kui meie toa uks on ka kinni, siis alati võtame kõik vastu, kellel on mure. Peaasi, et keegi mööda ei kõnni ja ei karda sisse vaadata. Oma murega tuleb alati pöörduda ja tulla rääkima, see on ääretult oluline,” väljendab Peeter siirast hoolivust oma inimeste suhtes. “Probleeme aitame lahendada. Kui vaja istume maha ja vaatame ka endale otsa. Koos leiame alati lahenduse,” kinnitab Erko. Mehed püüavad igati arvestada ka meeskonna vajadustega: “Oleme Erkoga püüdnud luua keskkonda, kus ka ise tahame töötada,” sõnab Peeter.

Nii juhtkond, kui terve meeskond toovad välja, et kollektiiv on väga abivalmis, ühtehoidev, heatahtlik ja sõbralik. “Meil on hea õhkkond. Seda on kõik öelnud,” lisab Peeter. Juhiabi ja hankespetsialist Moonika tunnustab Erkot ja Peetrit muutuste eest, mis ettevõttes tehtud on: “Peetri ja Erko asumisega juhatuse liikmeteks muutus ettevõtte vaimsus, inimesed said uue hingamise ja arengutõuke. Peeter ja Erko on ülilahedad juhid, justkui sõbrad kogu kollektiivile, aga samas ikkagi juhid.”

 

Autor - Annamaria Venski