P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

Töös olevad rajatised

PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE PURTSE JÕE, KOHTLA JÕE JA FENOOLISOO JÄÄKREOSTUSE OHUTUSTAMISEKS FIDIC INSENERI JA OJV TEENUS

Tellija: Keskkonnaministeerium

Periood: oktoober 2016 – detsember 2025

 

NEEME KÜLA VEETÖÖTLUSJAAMA REKONSTRUEERIMISE OJV

Tellija: Loo Vesi OÜ

Periood: november 2017 – juuli 2018

 

HAAPSALU NING UUEMÕISA VK NING REOVEEPUHASTI REK. PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE OJV JA FIDIV INSENER

Tellija: Haapsalu Veevärk AS

Periood: september 2017 – juuni 2018

 

VALINGU VEEMAJANDUSPROJEKTI OJV JA FIDIC INSENERI TEENUS

Tellija: Kovek AS

Periood: detsember 2016 – detsember 2017

 

 

KIIA KÜLA VEEMAJANDUSPROJEKTI PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE OJV JA FIDIC INSENERI TEENUS

Tellija: Kovek AS

Periood: detsember 2016 – detsember 2017

 

AHULA, KAALEPI JA SEIDLA ASULATE ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMISE II ETAPI OJV

Tellija: Albu Teenus OÜ

Periood: juuli 2016 – november 2017

 

Top