P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

Omanikujärelevalve

„Usaldus on hea, kontroll veelgi parem“ ehk siis vanamoeliselt: „usalda aga kontrolli.“

Soovitame kaasata omanikujärelevalve (maakeeli ehitusjärelevalve), kui tellija parem käsi (mitte ainult ehitusplatsil vaid ka muudes ehitusalaste küsimustes), juba võimalikult varakult, juba enne projekteerimist, et tagada tegevustele maksimaalne kvaliteet, et kõik tehakse õiges järjekorras ja õigesti, et vältida ebamugavusi edasistes etappides. Nagu ikka elus, mida varajasemalt avastatakse viga, seda lihtsam ning vähem kulukam on seda kõrvaldada.

Omanikujärelevalve tasu suurusjärk on 1% ehitusmaksumusest. Suuremate projektide puhul võibolla vähem, väiksemate puhul rohkem ning lisaülesannete puhul jällegi rohkem, kuid see kulu „teenitakse“ kordades tagasi.

Oleme valmis pakkuma omanikujärelevalve kompleksteenust – üldehitus (s.h. eriosad), rajatised, teehoid, muinsuskaitse, riigisaladus.

EHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE

Pakume terviklikku omanikujärelevalve teenust:

 • Üldehitustööd
 • Vee ja kanalisatsiooni ehitustööd
 • Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ehitustööd
 • Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolutööd
 • Välistrasside ehitustööd
 • Infrarajatiste ehitustööd
 • Sadamaehitustööd

TEEHOIUTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Pakume terviklikku teehoiutööde järelevalve teenust, mis vastab Maanteeameti nõuetele, järgmistes valdkondades:

 • Teede remont- ja ehitustööd
 • Sildade ja viaduktide remont- ja ehitustööd
 • Kergliiklusteede remont- ja ehitustööd
 • Parklate ja platside remont- ja ehitustööd
 • Parkide ja muude avalike alade rekonstrueerimis- ja ehitustööd

MUINSUSKAITSELINE JÄRELEVALVE

Ettevõttel  on tähtajatu Muinsuskaitseameti tegevusluba (EMU000079) järgmistel muinsuskaitselistes tegevusvaldkondades:

 • ajaloomälestised (hooned)
 • ehitismälestised
 • tööstusmälestised
 • UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt

Vastutaval spetsialistil  on tähtajatu Muinsuskaitse tegevusluba (nr EMU000079).

RIIGISALADUSLIKE EHITUSTÖÖDE JÄRELEVALVE

Omame vastavat tegevusluba.

Saku Õlletehas viis lõpule robottransporteritega laosüsteemi ehituse

/ märts 3, 2017 /
  Saku Õlletehas sai valmis kahe miljoni eurose investeeringuga roborttransporteritel põhineva poolautomaatse laosüsteemi ehituse. Loe edasi ...

Kaitseliidu Valgamaa malev saab kaasaegse lasketiiru

/ märts 28, 2016 /
Valgamaal Tõlliste vallas avatakse pühapäeval, 31. jaanuaril kell 11.00 Valgamaa maleva Metsniku lasketiir, mis on 2013. aastal valminud Sakala maleva Väl ...

Kuusiku lasteaed-päevakeskuse ja Alu Hariduskeskuse hoonete ülevaade

/ märts 28, 2016 /
Projekteerimine käivitati 2014. aasta sügisel. Projekti ekspertiisi peatöövõtja oli P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Ehituse riigihanke võitis Parmeron OÜ. ...
Kõik uudised
Top