P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

Omanikujärelevalve

„Usaldus on hea, kontroll veelgi parem“ ehk siis vanamoeliselt: „usalda aga kontrolli.“

Soovitame kaasata omanikujärelevalve (maakeeli ehitusjärelevalve), kui tellija parem käsi (mitte ainult ehitusplatsil vaid ka muudes ehitusalaste küsimustes), juba võimalikult varakult, juba enne projekteerimist, et tagada tegevustele maksimaalne kvaliteet, et kõik tehakse õiges järjekorras ja õigesti, et vältida ebamugavusi edasistes etappides. Nagu ikka elus, mida varajasemalt avastatakse viga, seda lihtsam ning vähem kulukam on seda kõrvaldada.

Oleme valmis pakkuma omanikujärelevalve kompleksteenust – üldehitus (s.h. eriosad), rajatised, teehoid, muinsuskaitse, riigisaladus.

EHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE

Pakume terviklikku omanikujärelevalve teenust:

 • Üldehitustööd
 • Vee ja kanalisatsiooni ehitustööd
 • Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ehitustööd
 • Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolutööd
 • Välistrasside ehitustööd
 • Infrarajatiste ehitustööd
 • Sadamaehitustööd

TEEHOIUTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Pakume terviklikku teehoiutööde järelevalve teenust, mis vastab Maanteeameti nõuetele, järgmistes valdkondades:

 • Teede remont- ja ehitustööd
 • Sildade ja viaduktide remont- ja ehitustööd
 • Kergliiklusteede remont- ja ehitustööd
 • Parklate ja platside remont- ja ehitustööd
 • Parkide ja muude avalike alade rekonstrueerimis- ja ehitustööd

MUINSUSKAITSELINE JÄRELEVALVE

Ettevõttel  on tähtajatu Muinsuskaitseameti tegevusluba (EMU000079) järgmistel muinsuskaitselistes tegevusvaldkondades:

 • ajaloomälestised (hooned)
 • ehitismälestised
 • tööstusmälestised
 • UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt

Vastutaval spetsialistil  on tähtajatu Muinsuskaitse tegevusluba (nr EMU000079).

RIIGISALADUSLIKE EHITUSTÖÖDE JÄRELEVALVE

Omame vastavat tegevusluba.

MUSTAMÄE TERVISEKESKUS AVAS UKSED

/ veebruar 20, 2018 /
17. jaanuaril toimus Mustamäe Tervisekeskuses Ehitajate teel pidulik ava- ja tänuüritus projekteerijatele, ehitajatele, kolleegidele ja ajakirjanikele. Ho ...

Muinsuskaitse auhindu jagus Pärnumaalegi

/ november 13, 2017 /
Hästi restaureeritud hoone eest said tunnustuse Pärnu Vanalinna põhikool, YIT Ehitus, AS Ösel Consulting OÜ ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Loe edasi ...

RAMM Ehitus ja Mitt & Perlebach panid Pääsküla gümnaasiumile nurgakivi

/ november 2, 2017 /
28. septembril pandi nurgakivi Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ja Nõmme Noortemaja ühisele majale. Loe edasi ...
Kõik uudised
Top