P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

Konsultatsioon

Pakume Tellijatele abi kõigis ehitusvaldkonda puudutavates küsimustes. Nii projekteerimise protsessi ettevalmistamisel, projekteerimishangete korraldamisel, projekteerimisprotsessis, ehitushangete korraldamisel, ehitusprotsessis, garantii ajal ning vajadusel ka kuni hoone elukaare lõpuni – lammutamiseni.

Saame abiks olla erinevates valdkondades nii lepingulistes küsimustes kui ka tehnilistes küsimustes ning tehnilistes küsimustes nii üldehituslikul alal kui ka hoone eriosade (küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon, elektripaigaldis jne) alal.

Top