P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

Ekspertiis/audit

Pakume ehitusauditeid kahel suunal:

1. EHITUSAUDIT KASUTUSLOA TAOTLEMISEL

Kasutusloa taotlemise puhul on ehitusaudit oluline siis kui ehitustegevusest on jäänud järgi vähe dokumente (N: puuduvad ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid jms). Ehitusaudit viiakse läbi visuaalselt. Tuginetakse olemasolevale dokumentatsioonile, joonistele ning hoone seisukorrale.  Ehitusauditi käigus oleme valmis teostama ka väiksemaid projekteerimis-ülesmõõdistustöid.

Teenuse mahtu oleme arvestanud:

  • üldehitusliku inseneri visuaalse ülevaatuse;
  • auditi vormistamine

Töös lähtume ehitise auditi tegemise korrast: https://www.riigiteataja.ee/akt/125092015009

2. EHITUSAUDIT RAJATISE (VÕI SELLE OSA) SEISUKORRA HINDAMISEKS

Antud juhul hindame auditi käigus vastavalt lähteülesandele etteantud hoonet/rajatist või selle mingit kindlat osa. Ehitusaudit viiakse läbi visuaalselt. Tuginetakse olemasolevale dokumentatsioonile, joonistele ning hoone seisukorrale.

Teenuse mahtu oleme arvestanud:

  • kütte, ventilatsiooni, vee ning kanalisatsiooni inseneri visuaalse ülevaatuse
  • üldehitusliku inseneri visuaalse ülevaatuse
  • elektripaigalise inseneri visuaalse ülevaatuse

Töös lähtume ehitise auditi tegemise korrast: https://www.riigiteataja.ee/akt/125092015009

MUSTAMÄE TERVISEKESKUS AVAS UKSED

/ veebruar 20, 2018 /
17. jaanuaril toimus Mustamäe Tervisekeskuses Ehitajate teel pidulik ava- ja tänuüritus projekteerijatele, ehitajatele, kolleegidele ja ajakirjanikele. Ho ...

Muinsuskaitse auhindu jagus Pärnumaalegi

/ november 13, 2017 /
Hästi restaureeritud hoone eest said tunnustuse Pärnu Vanalinna põhikool, YIT Ehitus, AS Ösel Consulting OÜ ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Loe edasi ...

RAMM Ehitus ja Mitt & Perlebach panid Pääsküla gümnaasiumile nurgakivi

/ november 2, 2017 /
28. septembril pandi nurgakivi Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ja Nõmme Noortemaja ühisele majale. Loe edasi ...
Kõik uudised
Top