P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

Ekspertiis/audit

Pakume ehitusauditeid kahel suunal:

1. EHITUSAUDIT KASUTUSLOA TAOTLEMISEL

Kasutusloa taotlemise puhul on ehitusaudit oluline siis kui ehitustegevusest on jäänud järgi vähe dokumente (N: puuduvad ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid jms). Ehitusaudit viiakse läbi visuaalselt. Tuginetakse olemasolevale dokumentatsioonile, joonistele ning hoone seisukorrale.  Ehitusauditi käigus oleme valmis teostama ka väiksemaid projekteerimis-ülesmõõdistustöid.

Teenuse mahtu oleme arvestanud:

  • üldehitusliku inseneri visuaalse ülevaatuse;
  • auditi vormistamine

Töös lähtume ehitise auditi tegemise korrast: https://www.riigiteataja.ee/akt/125092015009

2. EHITUSAUDIT RAJATISE (VÕI SELLE OSA) SEISUKORRA HINDAMISEKS

Antud juhul hindame auditi käigus vastavalt lähteülesandele etteantud hoonet/rajatist või selle mingit kindlat osa. Ehitusaudit viiakse läbi visuaalselt. Tuginetakse olemasolevale dokumentatsioonile, joonistele ning hoone seisukorrale.

Teenuse mahtu oleme arvestanud:

  • kütte, ventilatsiooni, vee ning kanalisatsiooni inseneri visuaalse ülevaatuse
  • üldehitusliku inseneri visuaalse ülevaatuse
  • elektripaigalise inseneri visuaalse ülevaatuse

Töös lähtume ehitise auditi tegemise korrast: https://www.riigiteataja.ee/akt/125092015009

Saku Õlletehas viis lõpule robottransporteritega laosüsteemi ehituse

/ märts 3, 2017 /
  Saku Õlletehas sai valmis kahe miljoni eurose investeeringuga roborttransporteritel põhineva poolautomaatse laosüsteemi ehituse. Loe edasi ...

Kaitseliidu Valgamaa malev saab kaasaegse lasketiiru

/ märts 28, 2016 /
Valgamaal Tõlliste vallas avatakse pühapäeval, 31. jaanuaril kell 11.00 Valgamaa maleva Metsniku lasketiir, mis on 2013. aastal valminud Sakala maleva Väl ...

Kuusiku lasteaed-päevakeskuse ja Alu Hariduskeskuse hoonete ülevaade

/ märts 28, 2016 /
Projekteerimine käivitati 2014. aasta sügisel. Projekti ekspertiisi peatöövõtja oli P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Ehituse riigihanke võitis Parmeron OÜ. ...
Kõik uudised
Top