P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

Projektijuhtimine/Fidic Insener

Iga ehitus on protsess, mida tuleb hoolikalt läbi mõelda. „Üheksa korda projekteerida ning üks kord ehitada“.

Siinkohal peab keegi kindlasti hakkama (tellija poolseks) projektijuhiks. Kui selleks ei ole otseselt tellija ise siis soovitame projektijuht kaasata juba enne projekteerimise algust.

Omame pikaajalisi ning häid kogemusi FIDIC lepingusüsteemidel põhinevate tööde teostamisel.

Etapid oleksid järgnevad:

TEGEVUSED ENNE EHITUST

1. Ettevalmistav periood projekteerimiseks (selgitatakse välja tööd ning eelarved)

 • hinnata, millist täpset tööd on vaja projekteerijalt tellida
 • projekteerimistööde ja ehitustööde eelarvete koostamisel Tellija nõustamine;

2. Projekteerimishanke läbiviimine (põhiprojekti) projekteerija leidmiseks

 • projekteerimistööde tellimise ettevalmistus ja projekteerimiseks hangete läbiviimine. Sealhulgas sisaldab ettevalmistav töö järgnevat: pakkumuste küsimine, saadud pakkumiste täpsustamine, võrdlemine ning analüüs. Otsuste tegemiseks hinnangute ja arvamuse esitamine ja konsulteerimine;
 • nõustamine ehitusprojekti koostajatega lepingu sõlmimisel ja läbirääkimistel

3. Projekteerimise aegne nõustamine

 • tellija tehniline nõustamine ja Tellija huvide kaitsmine
 • osalemine projekteerimiskoosolekutel
 • projekteerija poolt pakutud lahendustele esmase hinnangu andmine
 • projektdokumentatsiooni vormiline üle vaatamine (EVS 811)
 • projekteerimisgraafiku järgimine
 • akteerimiseks esitatud dokumentatsiooni üle vaatamine, komplektsuse kontroll ja hinnangu andmine

4. Ehitusprojektidele ekspertiiside teostamise korraldamine

 • Arhitektuurne,ehituslik (AE) ekspertiis
 • Kütte, ventilatsiooni, vee, kanalisatsiooni ning jahutuse (KVVKJ) ekspertiis
 • Elektripaigaldise (s.h. nõrkvool) ekspertiis
 • Teede, platside ekspertiis

5. Ehitushanke korraldamine Töövõtja leidmiseks

 • ehitushangete ettevalmistus ja hangete läbiviimine ning nõustamine. Ettevalmistus ehitusettevõtjatelt pakkumuste küsimiseks, hindamaks, milliseid töid on täpsemalt vajalik ehitustöödeks tellida ja vajalike dokumentide hankimine ning koostamine, hinnakalkulatsioonid, ehituseelarve koostamine, pakkumuste küsimine, saadud pakkumiste täpsustamine, võrdlemine ning analüüs
 • nõustamine ehitustööde töövõtjaga lepingu sõlmimisel

TEGEVUSED EHITUSAJAL:

6. Ehitusperiood

Peamine eesmärk on ehitustööde tellija poolne koordineerimine sh Tellija esindamine ja konsulteerimine ehitustööde läbiviimisel suhtlemisel kohaliku omavalitsusega, projekteerijate ja töövõtjatega, kõigis töödega seotud toimingutes osalemine ja Tellija huvide kaitsmine tööde läbiviimisel, lepingute rikkumiste avastamisel Tellija nõustamine ja ettepanekute tegemine olukorra lahendamiseks;

Teenuse võib tinglikult kirjeldada järgmiste ülesannetega:

1) Projekti käsitluse administreerimine.

 • Allikirjastab/viseerib ehitustööde projektdokumenatsiooni.
 • Peab registrit kehtiva ehitustööde projektdokumentatsiooni kohta.
 • Osaleb ehitusperioodil toimuvatel (projekteerimis)koosolekutel.
 • Peab registrit ehitusperioodil tellija poolt antud projekteerimisjuhiste (lähteülesannete selgituste/täpsustuste) kohta.
 • Hoiab enda arhiivis originaalprojekti.Komplekteerib ja hoiab ehitusperioodil tellija tarbeks töösse lubava märkega originaalprojekti. Ehitustöö valmides annab nimetatud ehitusprojekti üle tellijale arhiveerimiseks.

2) Ehitustöövõtja ja tema alltöövõtjate tööle lubamine.

 • Maksuvõlad, pädevus
 • Tagatis, kindlustus, tööohutus, ajagraafikud

3) Ülesanded ehitustöö alustamisel.

 • Ehituse alustamise teatis.
 • Valmistab ette ehitusplatsi ehitajale üleandmisedokumendid.
 • Tööohutusalane juhendamine
 • Korraldab ehituse õigeaegse infotahvlite paigalduse.

4) Ehitustöö ajal.

 • (Ava)koosoleku pidamine (juhatamine ja/või protokollimine).
 • Protseduuride reeglite/juhiste koostamine:
  1. lisa- ja muudatustööd
  2. rahalisi ja ajalisi nõuded
  3. kooskõlastused (alltöövõtjad)
  4. infovahetus
  5. katsetused
  6. Ülevaatused
 • Ehitaja koostatud üldise ajagraafiku jälgimine

5) Maksete administreerimine

6) Aruandluse koostamine ja esitamine

7) Ehitustöö (lõpp)vastuvõtmine.

Osaleb:

 • kontrollmõõtmistel (valgustugevus, ventilatsioon, akustika, termograafia jms.);
 • üksikute masinate ja seadmete testkäivituses ja kontrollmõõdistusel;
 • seadmesüsteemide testkäivituses ja kontrollmõõdistusel;
 • seadmete testimisel ja koormustestidel täisvõimsusel;
 • automaatikaseadmete kontrollmõõtmistel;
 • infoedastussüsteemide katsetamisel.

TEGEVUSED PÄRAST EHITUS:

7. Garantiiaeg

 • Korraldab korralisi garantiiaegseid ülevaatusi. Tavapäraselt kord aastas.
 • Korraldab tellija poolt garantii ülevaatustel välja tulnud puuduste kõrvaldamist.

MUSTAMÄE TERVISEKESKUS AVAS UKSED

/ veebruar 20, 2018 /
17. jaanuaril toimus Mustamäe Tervisekeskuses Ehitajate teel pidulik ava- ja tänuüritus projekteerijatele, ehitajatele, kolleegidele ja ajakirjanikele. Ho ...

Muinsuskaitse auhindu jagus Pärnumaalegi

/ november 13, 2017 /
Hästi restaureeritud hoone eest said tunnustuse Pärnu Vanalinna põhikool, YIT Ehitus, AS Ösel Consulting OÜ ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Loe edasi ...

RAMM Ehitus ja Mitt & Perlebach panid Pääsküla gümnaasiumile nurgakivi

/ november 2, 2017 /
28. septembril pandi nurgakivi Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ja Nõmme Noortemaja ühisele majale. Loe edasi ...
Kõik uudised
Top