P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

2019

KUUSTE KOOLI RESTAUREERIMISTÖÖDE MUINSUSKAITSELINE JÄRELEVALVE

Hankija: Kambja Vallavalitsus

Periood: mai 2019 – august 2021

LIHULA 110 kV ALAJAAMA REN PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Elering AS

Periood: november 2019 – jaanuar 2021

NORTSU TEE 29, RAKVERE BÜROO- JA LAOHOONE EHITUSTÖÖDE OJV 

Hankija: Etola Kinnisvara OÜ

Periood: detsember 2019 – juuli 2020

PEETRI PLATS 5 JA MALMI 2A HOONETES EVAKUATSIOONI- JA AVARIIVALGUSTUSE EHITAMISE OJV 

Hankija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Periood: detsember 2019 – märts 2020

SUUREMÕISA SPORDIHOONE KOMPLEKSI LAMMUTUSTÖÖDE OJV

Hankija: RKAS 

Periood: detsember 2019 – märts 2020

TÕRVA GÜMNAASIUMI LIFTI JA INVAPANDUSE EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Tõrva Vallavalitsus

Periood: detsember 2019 – märts 2020

UUS TN 36, TARTU KORTERMAJA RÕDUDE RENOVEERIMISTÖÖDE OJV

Hankija: KÜ Uus tn 36

Periood: september 2019 – november 2019

SA VILJANDI HAIGLA ERIHOOLEKANDETARISTU EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: SA Viljandi Haigla

Periood: september 2019 – mai 2021

SIKASSAARE – NASVA 35 (110) KV ÕHULIINI REK 1 ETAPI EHITUSE OJV, TK JA OBJEKTIINSENERI TEENUSE OST 

Hankija: Elektrilevi OÜ

Periood: november 2019 – detsember 2020

SUURE-JAANI 110/15kV ALAJAAMA JA 110kV SISESTUSVISANGU EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Elering AS

Periood: september 2019 – detsember 2020

TULIKA 37, TALLINN PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Riigi Kinnisvara AS

Periood: oktoober 2019 – oktoober 2020

RMK TARTU BÜROOHOONE EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: RMK

Periood: august 2019 – oktoober 2020

PILLAPALU LOODUSMAJA JA MATKAMAJA EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Villade Haldus OÜ

Periood: juuli 2019 – oktoober 2020

JUUBELITAMMEDE TEE 15A KORTERMAJA EHITUSE OJV

Hankija: Nordlin Ehitus OÜ

Periood: juuni 2019 – oktoober 2020

 

SINDI 330kV JAOTLA LAIENDUSE, TRAFO A2T JA ŠUNTREAKTORITE PAIGALDAMISE EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Elering AS

Periood: mai 2019 – oktoober 2020

 

VESIROOSI TN 4, PÄRNU LINN KORTERELAMU EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Heinzbau OÜ

Periood: november 2019 – august 2020

SUURE JA VÄIKESE VÄINA 110KV KAABELLIINIDE EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Elering AS

Periood: märts 2019 – august 2020

 

LABORIMAJA 3. KORRUSE REKONSTRUEERIMISTÖÖDE OJV

Hankija: Tallinna Tehnikakõrgkool

Periood: aprill 2019 – august 2020

TOOTMISHOONE ESTAKAADI TN 4, VAHI ALEVIK PROJEKTEERIMISEL TELLIJA NÕUSTAMINE NING EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Velma Mööbel OÜ

SAUE LASTEAED MIDRIMAA EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Saue Vallavalitsus

Periood: juuli 2019 – august 2020

 

LIIKURI 18C/VÕIDUJOOKSU 7 HOONETE, TRASSIDE JA TEEDE EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Bonava Eesti OÜ

Periood: veebruar 2019 – august 2020

TALLINN, VIRU 3 FASSAADI, HOOVIALA JA KATUSE PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Altagarcia Kinnisvara OÜ

Periood: september 2019 – juuli 2020

HIIUMAA SOTSIAALKESKUSE ERIHOOLDEKODU EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Hiiumaa Vallavalitsus

Periood: aprill 2019 – juuli 2020

AS SAKU METALL TOOTMISKOMPLEKSI VII ja VIII TOOTMISHALLI EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Karjavere OÜ

Periood: oktoober 2019 – juuni 2020

RAAMLEPING TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI EHITUS- JA REMONDITÖÖDE OJV

Hankija: Tallinna Tehnikaülikool

Periood: mai 2019 – mai 2020

PAE TN 8, KÄRDLA LINN KORTERMAJA KATUSETÖÖDE OJV

Hankija: KÜ Pae tn 8 

Periood: november 2019 – aprill 2020

PÄRNU MNT 132 HOONE PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE TELLIJA ESINDAMINE/NÕUSTAMINE JA OJV

Hankija: Oruvara OÜ

Periood: oktoober 2019 – aprill 2020

PARGI TEE 22 HOONE REK.TÖÖDE OJV

Hankija: SA Viljandi Haigla

Periood: september 2019 – märts 2020

SUUR-SÕJAMÄE TN 13A, TALLINN KAUBANDUS- JA TEENINDUSHOONE EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Eventus Hammerhead OÜ

Periood: juuli 2019 – märts 2020

TOOME TEE 7 JA TOOME TEE 9 RIDAELAMU EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Metsakasti-Metsakuru OÜ

Periood: juuli 2019  – märts 2020

SUUR-JÕE 57 PÄRNU DECORA KAUPLUSE EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Kaarsilla Kinnisvara OÜ

Periood: juuni 2019 – märts 2020

 

NARVA, LINDA 4 HOONE OMANIKUJÄRELEVALVE

Hankija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Periood: september 2019 – veebruar 2020

LAO EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Hankija: Päästeamet

Periood: august 2019 – veebruar 2020

SAKU VALLAVALITSUSE HOONE REKONSTRUEERIMISTÖÖDE OJV

Hankija: Saku Vallavalitsus

Periood: mai 2019 – veebruar 2020

 

TALLINNA LAOHOONE LAIENDUSTÖÖDE OJV 

Hankija: MASS AS

Periood: oktoober 2019 – jaanuar 2020

NARVA ENERGIA SPORDIKOOLI HOONES RIIETUSRUUMIDE REKONSTRUEERIMINE JA NARVA ENERGIA SPORDIKOOLI SÕUDEBAASI 9. BOKSI REK. PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Periood: september 2019 – jaanuar 2020

RAPLA POLITSEIHOONE REK. PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Riigi Kinnisvara AS

Periood: september 2019 – jaanuar 2020

IMAVERE PUIDU FRAKTSIONEERIMISE KATSETEHASE EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: OÜ Graanul Biotech

Periood: juuli 2019 – jaanuar 2020

KAARE TN 2, KEILA ELUHOONETE EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Holekandeteenused AS

Periood: juuli 2019 – jaanuar 2020

ALATSKIVI PÕHIKOOLI EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Peipsiääre Vallavalitsus

Periood: märts 2019 – jaanuar 2020

ENDLA TN 10A PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Riigi Kinnisvara AS

Periood: juuli 2019 – jaanuar 2020

 

PAAGI TN 8 KÜTTESÜSTEEMI PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISE JA SOOJASÕLME REKONSTRUEERIMISE OJV

Hankija: Tallinna Linnavaraamet

Periood: november 2019 – detsember 2019 

A. H. TAMMSAARE TEE 135 LAMMUTAMISE OJV

Hankija: Tallinna Linnavaraamet

Periood: oktoober 2019 – detsember 2019

VENE TN 38 LINNAMÜÜRILÕIGU HOOLDUS- JA RESTAUREERIMISTÖÖDE OJV JA MK

Hankija: Tallinna Kultuuriamet

Periood: september 2019 – detsember 2019

KOHTU 8 INVALIFTI RAJAMISE JÄRELEVALVE

Hankija: Riigi Kinnisvara  AS

Periood: september 2019 –  detsember 2019 

JAANI KIRIKU TORNI KATUSEKATTE JA FASSAADI REMONTTÖÖDE OJV

Hankija: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudus MTÜ

Periood: september 2019 – detsember 2019 

TÕNISMÄE REAALKOOLI FASSAADI RENOVEERIMINE JA AKENDE VAHETAMISE TEOSTAMISE OJV

Hankija: Tallinna Haridusamet

Periood: september 2019 – detsember 2019

KÄRDLA KIRIKU RESTAUREERIMISTÖÖDE III ETAPI OJV JA MK

Hankija: Kärdla Kiriku SA

Periood: august 2019 – detsember 2019

UUS TN 36, TARTU KORTERMAJA RÕDUDE RENOVEERIMISTÖÖDE OJV

Hankija: KÜ Uus tn 36

Periood: september 2019 – november 2019

LASTEAIA PÄIKSEKE ENERGIATÕHUSUSE PARENDAMISEKS EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Sillamäe Linnavalitsus

Periood: mai 2019 – november 2019

PAE TN 12, KÄRDLA LINN KORTERMAJA FASSAADI SOOJUSTUSTÖÖDE OJV

Hankija: KÜ Pae tn 12

Periood: august 2019 – november 2019

PÄRNU TAMMSAARE LASTEAIA ENERGIATÕHUSUSE PARANDAMISE EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Pärnu Linnavalitsus

Periood: mai 2019 – oktoober 2019

 

AIANDI TEE 28/1, 28/2, 28/3 VIIMSI ALEVIK, VIIMSI VALD KORTERMAJADE RENOVEERIMISTÖÖDE OJV

Hankija: KÜ Aiandi tee 28

Periood: august 2019 – oktoober 2019

VANA-VIRU 4, TALLINN HOONE FASSAADITÖÖDE MK

Hankija: Maakri KVF OÜ

Periood: august 2019 – oktoober 2019

MERIVÄLJA TEE 40, TALLINN HOONE EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Deve Invest OÜ

ORU LASTEAIA RÜHMARUUMI RENOVEERIMISTÖÖD JA ARDU KOOLI SISEHOOVI RONIMISATRAKTSIOONI PROJEKTEERIMISE JA JA PÜSTITAMISE OJV

Hankija: Kose Vallavalitsus

Periood:  juuli 2019 – september 2019

SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA FASSAADI SOOUSTAMISE EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Saue Vallavalitsus

Periood: juuni 2019 – september 2019

 

NARVA LASTEAIA PÕNGERJAS PIIRDEAIA EHITAMISE OJV

Hankija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Periood: juuli 2019 – september 2019

JÕE 9A, TARTU CITY MOTORS ESINDUSE RENOVEERIMISTÖÖDE OJV

Hankija: City Motors AS

Periood: juuni 2019 – september 2019

AHTRI 2 HOONE VÄLISTREPPIDE REKONSTRUEERIMISTÖÖDE OJV

Hankija: Riigi Kinnisvara AS

Periood: mai 2019 – september 2019

 

AEGVIIDU KOOLI KÜTTESÜSTEEMI RENOVEERIMINE JA SÖÖGITOA EHITUSE OJV

Hankija: Anija Vallavalitsus

Periood: märts 2019 – september 2019

HOOLEKODU TEE 2 LÕPETAMATA EHITISTE LAMMUTAMISE OJV

Hankija: Tallinna Linnavaraamet

Periood: juuli 2019 – august 2019

A.H. TAMMSAARE PST. 30 KOOLIHOONE REKONSTUREERIMISE OJV

Hankija: Pärnu Linnavalitsus

Periood: jaanuar 2019 – august 2019

 

KAITSELIIDU TALLINNA MALEVA MÄNNIKU LASKETIIRU EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Kaitseliit

Periood: mai 2019 – juuli 2019

PAE TN 1 LASNAMÄE SPORDIKOMPLEKSI PEAHOONE VÄLISFASSAADI RENOVEERIMISE OJV

Hankija: Tallinna Linnavaraamet

Periood: aprill 2019 – juuni 2019

PAE 78, MAXIMA X KAUPLUSE EHITUSTÖÖDE OJV

Hankija: Maxima Eesti OÜ

Periood: veebruar 2019 – juuni 2019

MUSTAMÄE TERVISEKESKUS AVAS UKSED

/ veebruar 20, 2018 /
17. jaanuaril toimus Mustamäe Tervisekeskuses Ehitajate teel pidulik ava- ja tänuüritus projekteerijatele, ehitajatele, kolleegidele ja ajakirjanikele. Ho ...

Muinsuskaitse auhindu jagus Pärnumaalegi

/ november 13, 2017 /
Hästi restaureeritud hoone eest said tunnustuse Pärnu Vanalinna põhikool, YIT Ehitus, AS Ösel Consulting OÜ ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Loe edasi ...

RAMM Ehitus ja Mitt & Perlebach panid Pääsküla gümnaasiumile nurgakivi

/ november 2, 2017 /
28. septembril pandi nurgakivi Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ja Nõmme Noortemaja ühisele majale. Loe edasi ...
Kõik uudised
Top