P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

2011-2016

VALINGU VEEMAJANDUSPROJEKTI OJV JA FIDIC INSENERI TEENUS

Tellija: Kovek AS

Periood: detsember 2016 – detsember 2017

 

KIIA KÜLA VEEMAJANDUSPROJEKTI PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE OJV JA FIDIC INSENERI TEENUS

Tellija: Kovek AS

Periood: detsember 2016 – detsember 2017

 

AHULA, KAALEPI JA SEIDLA ASULATE ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMISE II ETAPI OJV

Tellija: Albu Teenus OÜ

Periood: juuli 2016 – november 2017

 

KULLAMAA-MÄRJAMAA 35 (110) kV ÕHULIINI EHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Elektrilevi OÜ

Periood: märts 2016 – aprill 2017

 

KEHRA-KOSE 35(110)kV ÕHULIINI EHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE, TEHNILISE KONSULTANDI JA OBJEKTIINSENERI TEENUS

Tellija: Elektrilevi OÜ

Periood: juuli 2016 – aprill 2017

 

RAASIKU ALEVIKU ÜVK REKONSTRUEERIMISE JA RAJAMISE FIDIC INSENERI- JA OJV TEENUS

Tellija: OÜ Raven

Periood: märts 2016 – detsember 2016

 

TARTUS, RAHU 8 ELAMULE LIFTI RAJAMISE OJV JA KONSULTATSIOONI TEENUS

Tellija: Tartu LV Linnavarade osakond

Periood: september 2016 – detsember 2016

 

AURA VEEKESKUSE TEHNOSÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMISE OJV

Tellija: Tartu Veekeskus OÜ

Periood: mai 2016 – september 2016

 

METALLMAHUTITE VUNDAMENTIDE EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Select Service OÜ

Periood: aprill 2016 – september 2016

 

SÕMERPALU KOOSTOOTMISJAAMA EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Osula Energia OÜ

Periood: aprill 2016 – september 2016

 

KADAKA PIIRKONNA VEE-ETTEVÕTJA LEIDMINE, RIIGIHANKE KORRALDAMINE

Tellija: Saue Linnavalitsus

Periood: märts 2016 – september 2016

 

KEHTNA ALEVIKU VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE RAJAMINE PARGI-TIIGI PIIRKONNAS OJV JA MUINSUS

Tellija: AS Terrat

Periood: juuli 2016 – august 2016

 

PALDISKI LINNA AVALIKU MÄNGUVÄLJAKU I ETAPI EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Paldiski Linnavalitsus

Periood: aprill 2016 – juuli 2016

 

 

KÄRDLA LASTEAIA (KALDA TEE 11, kÄRDLA) ELEKTRIPAIGALDISE REKONSTRUEERIMISE OJV

Tellija: Hiiu Vallavalitsus

Periood: juuli 2016 – august 2016

 

PÄRNU RANNALIIDU LOODUSKAITSE ALA RANNIKULÕUGASTE TAASTAMISTÖÖDE JA VEEREŽIIMI PARENDUSE OJV

Tellija: Keskkonnaamet

Periood: september 2015 – aprill 2016

 

MUNALAIU SADAMAHOONE REKONSTRUEERIMISE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Saarte Liinid AS

Periood: september 2015 – detsember 2015

 

PÄRNU RÄÄMA LINNAOSA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMISE JA LAIENDAMISE OJV

Tellija: AS Pärnu Vesi

Periood: november 2014 – oktoober 2015

 

NARVA 1 JA 2 PIIRIPUNKTIDE REKONSTRUEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE OJV

Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Periood: juuli 2015 – detsember 2015

 

KURESSAARE SADAMA EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Kuressaare Linnavalitsus

Periood: august 2015 – oktoober 2015

 

 

KIHELKONNA PÄÄSTEKOMANDO EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Periood: juuli 2015 – august 2015

 

 

KAALI METEORIIDI PEAKRAATRI KÜLASTUST SUUNAVA TARISTU EHITUS- JA REKONSTRUEERIMISTÖÖDE OJV

Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus

Periood: mai 2015 – november 2015

 

KABERNEEME SADAMA REKONSTRUEERIMISE I ETAPI OJV

Tellija: Kaberneeme Mariina OÜ

Periood: aprill 2015 – august 2015

 

GLEHNI LOSSI EHITUS-JA MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖDE OJV

Tellija: Tallinna Tehnikaülikool

Periood: aprill 2014 – september 2014

 

 

 

VÕSU ALEVIKU VEETÖÖTLUSE RAJAMISE PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE OJV

Tellija: OÜ Vihula Valla Veevärk

Periood: märts 2014 – detsember 2014

 

 

VÕSU SADAMA I JA II EHITUSETAPI OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Vihula vald

Periood: juuni 2014 – mai 2015

 

 

SAKU TURUPLATSI RAJAMISE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Saku Vallavalitsus

Periood: september 2014 – oktoober 2014

 

KARALA TULEPAAGI REKONSTRUEERIMISE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Veeteede Amet

Periood: juuli 2014 – november 2014

 

 

LOODE PÄRNU TÖÖSTUSALA I ETAPI TÄNAVAVÕRGU RAJAMISE OJV

Tellija: Pärnu Linn

Periood: juuni 2014 – mai 2015

 

 

VIHULA VALLA VEEMAJANDUSPROJEKT

Tellija: OÜ Vihula Valla Veevärk

Periood: jaanuar 2014 – mai 2015

 

 

OSULA GRAANULITEHASE EHITUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Osula Graanul OÜ

Periood: märts 2014 – detsember 2014

 

 

SÜRGAVERE PARGI HEAKORRASTUSTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Suure-Jaani Vallavalitsus

Periood: märts 2013 – november 2013

 

 

LAUKALNE KOOSTOOTMISJAAMA EHITUS OMANIKUJÄRELEVALVE LÄTIS, LAUKALNES

Tellija: SIA Graanul Pellets Energy

Periood: 2011 – 2012

 

 

INCUKALNSI KOOSTOOTMISJAAMA EHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE LÄTIS

Tellija: SIA Graanul Pellets Energy

Periood: juuni 2013 – september 2014

 

 

VARJENDI LAMMUTAMISE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Saku Vallavalitsus

Periood: august 2013 – september 2013

 

 

SAKU MÕISAPARGI TIIGI VÄLJAVOOLU REKONSTRUEERIMISE OJV (KALAPÄÄS)

Tellija: Saku Vallavalitsus

Periood: juuli 2013 – august 2013

 

 

PUITKÜTTEL KONTEINERKATLAMAJA EHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Kõrgessaare Vallavalitsus

Periood: juuli 2013 – september 2013

 

 

LAUKA KÜLA KANALISATSIOONI PUMPLA, SURVETRASSI JA PUHASTUSSEADME REKONSTRUEERIMISE OJV

Tellija: Kõrgessaare Vallavalitsus

Periood: augusy 2012 – mai 2013

 

 

LAUKA KÜLA VEE NING KANALISATSIOONITÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Kõrgessaare Vallavalitsus

Periood: august 2012 – mai 2013

 

 

SAKU VALLA REOVEEPUMPLATE RENOVEERIMISTÖÖDEL OMANIKUJÄRELEVALVE JA INSENERI TEENUS

Tellija: Saku Maja AS

Periood: oktoober 2011 – veebruar 2012

 

 

VIRTSU NING EISIVERE TUULEPARKIDE ALAJAAMA ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDAMISE OJV

Tellija: Nelja Energia OÜ

Periood: 2009

 

KOHTLA-JÄRVE PIIRKONNA ÜHISVEEVÄRGI RENOVEERIMISE OJV JA FIDIC INSENERI TEENUS

Tellija: Viisaru OÜ

Periood: mai 2012 – detsember 2013

 

 

 

PÕHJA JA LÕUNA KOOSTOOTMISJAAMA SUITSUKORTNATE RENOVEERIMISE OJV

Tellija: VKG Energia OÜ

Periood: mai 2012 – juuli 2012

 

 

NÕUNI KÜLA KANALISATSIOONITORUSTIKU REKONSTRUEERIMISE OJV

Tellija: Palupera Vallavalitsus

Periood: mai 2012 – oktoober 2012

 

TÕRVA GÜMNAASIUMI KATLAMAJA EHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Tõrva Vallavalitsus

 

SIKASSAARE ALAJAAMA HOONE EHITAMISE OMANIKUJÄRELEVALVE

Tellija: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ

Periood: aprill 2012 – november 2012

 

 

 

 

AARDLAPALU PRÜGILA JÄÄKREOSTUSE LIKVIDEERIMISE PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖDE OJV INSENERI TEENUS

Tellija: Tartu Linnavalitsus

Periood: mai 2012 – november 2012

 

VINNI VALLA VEEMAJANDUSPROJEKTI OJV JA FIDIC INSENERI TEENUS

Tellija: Vinni Vallavalitsus

Periood: veebruar 2012 – jaanuar 2013 

 

METSAPARANDUSTALITUSE MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMISTÖÖDE OJV

Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus

Periood: 2013 – 2013

 

SAVALA-UNIKÜLA KÜLADE ÜVK REKONSTRUEERIMISE-LAIENDAMISE I OSA PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖ OJV

Tellija: Maidla Vallavalitsus

Periood: aprill 2012 – november 2012

 

 

 

 

 

NEEME KÜLA VEETÖÖTLUSJAAMA PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE OJV

Tellija: Loo Vesi OÜ

Periood: märts 2012 – september 2012

 

 

NAFTA 6, TALLINN KÜTTESÜSTEEMIDE RENOVEERIMISE OJV

Tellija: KÜ Nafta 6

Periood: aprill 2012 – juuli 2012

 

KUUSALU VALLA VEEMAJANDUSPROJEKTI OJV JA FIDIC INSENERI TEENUS

Tellija: Kuusalu Soojus OÜ

Periood: märts 2012 – november 2013

 

 

 

PÄRNU-JAAGUPI ALEVI ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMISE JA LAIENDAMISE OJV JA FIDIC INSENERI TEENUS

Tellija: Mako AS

Periood: aprill 2012 – september 2013

 

SAUE LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI LAIENDAMISE FIDIC INSENERI JA OJV TEENUS

Tellija: Infragate Eesti AS / Saue Linnavalitsus

Periood: november 2011 – detsember 2012

 

MUSTAMÄE TERVISEKESKUS AVAS UKSED

/ veebruar 20, 2018 /
17. jaanuaril toimus Mustamäe Tervisekeskuses Ehitajate teel pidulik ava- ja tänuüritus projekteerijatele, ehitajatele, kolleegidele ja ajakirjanikele. Ho ...

Muinsuskaitse auhindu jagus Pärnumaalegi

/ november 13, 2017 /
Hästi restaureeritud hoone eest said tunnustuse Pärnu Vanalinna põhikool, YIT Ehitus, AS Ösel Consulting OÜ ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Loe edasi ...

RAMM Ehitus ja Mitt & Perlebach panid Pääsküla gümnaasiumile nurgakivi

/ november 2, 2017 /
28. septembril pandi nurgakivi Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ja Nõmme Noortemaja ühisele majale. Loe edasi ...
Kõik uudised
Top